Totalentreprenad-Nyckelfärdigt

Vi utför totalentreprenader på uppdrag och i egen regi. För mer info klicka här.

Bygglov

Vi upprättar bygglovshandlingar och allt runtomkring från idé till färdiga ritningar och beviljat bygglov. Vi ansvarar även för all kontakt med kommun och myndigheter och tillhandahåller Er en projektledare som hjälper Er genom hela bygglovsprocessen.

Kontrollansvarig Enligt PBL

Vi erbjuder rikscertifierad kontrollansvarig, KA, för Er som ska bygga, riva eller utföra markarbeten. KA säkerställer byggnationen med bl.a. arbetsplatsbesök och kontroller och hjälper att ta fram kontrollplaner och se till att de följs. Kontrollansvarig kommer även att närvara vid det tekniska samrådet och besiktningar för att sedan leverera ett byggutlåtande som används i byggnadsnämndens slutbesked.

Ritningar

Vi upprättar fackmannamässiga arkitektritningar, konstruktionsritningar samt VVS-ritningar utefter Era behov.

Energiberäkning

Vi upprättar energiberäkningar som kan krävas vid ny- och ombyggnation men även hjälpa er att med dessa välja rätt byggdelar för en mer hållbar ekonomi och miljö.

Kalkyler

Med professionella kalkylverktyg tar vi fram kalkyler för byggprojekt, allt från kostnadsindikationer till detaljerade kalkyler och detta oavsett om grunden är kompletta handlingar eller enkla skisser..

Förfrågningsunderlag

Rätt utformade förfrågningsunderlag leder till bättre anbud och därmed större chans att välja rätt. Vi erbjuder hjälp med att upprätta förfrågningsunderlag för upphandlingar i både privat och offentlig sektor.

Byggprojektledning och byggledning

Med vår mångåriga erfarenhet av att driva byggprojekt i olika entreprenadformer erbjuder vi ledning av projekt både som byggprojektledning och byggledning. Vi hjälper till att samordna konsulternas, byggherrens och byggentreprenörens uppgifter samt styra hela projektet mot avsatta mål.

Projekteringsledning

Vi hjälper er att styra och samordna konsulternas projekteringsarbete mot mål med hänsyn till regler och till de krav som ställs.

Avtal

Vi hjälper Er att upprätta genomtänkta avtal med Era konsulter, entreprenörer eller underentreprenörer

Entreprenadjuridik

Vi är välbevandrade i de olika standardavtalen såsom ABT06, AB04 och ABS och erbjuder därför konsulthjälp med olika entreprenadjuridiska frågor.

Arbetsmiljö (BAS P & BAS U)

Vi hjälper Er att upprätta arbetsmiljöplaner och kan ta oss an rollen byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P & BAS-U) för Era byggprojekt.